Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế sẽ được nâng

từ 4 triệu đồng mỗi tháng hiện nay lên 6 triệu đồng, người phụ thuộc

nâng từ 1,6 triệu đồng lên 2,4 triệu đồng, theo đề xuất của Bộ Tài

chính.

4 nội dung cần sửa

đổi lần này là mức giảm trừ gia cảnh; biểu thuế lũy tiến từng phần;

phạm vi – đối tượng chịu thuế và các quy định về quyết toán thuế, quản

lý thuế.

Điểm sửa đổi được nhiều người chờ đợi nhất chính là

mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc,

đặc biệt trong bối cảnh lạm phát tăng cao trong 4 năm trở lại đây.

Bộ

Tài chính đề xuất để Chính phủ trình Quốc hội nâng mức giảm trừ từ 4

triệu đồng lên 6 triệu đồng một tháng (tương đương 72 triệu đồng một

năm) cho bản thân người nộp thuế. Với người phụ thuộc, mỗi cá nhân sẽ

được giảm trừ 2,4 triệu thay vì 1,6 triệu đồng mỗi tháng hiện nay

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu thực hiện điều

chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lên 6 triệu đồng (cho mỗi người phụ thuộc là

2,4 triệu đ/tháng) đồng thời sửa đổi biểu thuế như nêu trên thì dự kiến

sẽ ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 9.250 tỷ đồng.

Theo

Quỳnh Anh

Vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *