Trong một bài viết đăng trên Financial Times ngày 15/4, tác giả

Emma Boyde nhận xét “

có vẻ như Việt Nam đã xuất hiện trở lại trên ‘màn

hình radar’ của các nhà quản lý quỹ nước ngoài”.

Theo bài viết

này, quỹ chuyên đầu tư vào các thị trường mới nổi (frontier market) có

tên Templeton Frontier Markets đã tăng tỷ lệ vốn phân bổ vào thị trường

Việt Nam lên 8,4%. Với mức phân bổ này, Việt Nam trở thành thị trường

địa lý có mức phân bổ vốn lớn thứ 5 trong Templeton.

Templeton

không phải là quỹ ngoại duy nhất tăng vốn vào Việt Nam. Nhiều quỹ khác

cũng đã có động thái tương tự hoặc ít nhất là đang cân nhắc làm như vậy.

Điều này là dễ hiểu khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm

tới nay đã tăng điểm 34%.

Theo

Phương Anh

Dantri.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *