Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký vản bản số 4763/BTC-VP đề nghị Bộ Công an

điều tra

, xác minh thông tin tiêu cực trong hoạt động xuất khẩu gạo.

Trong cùng ngày, Bộ Tài chính cũng có công văn gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, yêu cầu thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong quản lý hải quan đối với xuất khẩu gạo, báo cáo kết quả trước ngày 30/4.

[hủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo]

Văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ: Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Công Thương đã có Quyết định công bố hạn ngạch xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng Tư. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã thiết lập các chỉ tiêu trên hệ thống dữ liệu điện tử tiếp nhận mở tờ khai đăng ký xuất khẩu gạo theo hạn ngạch, trên nguyên tắc trừ lùi hạn ngạch đến khi đủ 400.000 tấn.

Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí, mạng xã hội và một số doanh nghiệp

xuất khẩu gạo

có đặt ra những nghi vấn tiêu cực trong tổ chức triển khai hoạt động xuất khẩu gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, truyền thông đưa ra vấn đề: “Có hay không việc trục lợi từ chính sách quản lý hạn ngạch xuất khẩu gạo và minh bạch trong việc chấp hành pháp luật về hải quan của cơ quan quản lý Nhà nước và của các tổ chức, cá nhân có liên quan.”

Nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong việc quản lý xuất khẩu gạo,

Bộ Tài chính

đề xuất Bộ trưởng

Bộ Công an

chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, điều tra, xác minh làm rõ các nội dung trên, để kịp thời xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân cũng như xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong trường hợp đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *