Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Học

viện công nghệ California (Mỹ) cho thấy người có “

gen dũng sỹ

” thường thể hiện

được sự mưu trí và dũng cảm trong trò chơi

đầu tư

.

Điểm số trong trò chơi đầu tư

mà những người mang “gen dũng sỹ” thường cao hơn so với những người khác.

Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm bằng cách yêu cầu 83 nam thanh niên

tham gia trò chơi đầu tư.

Trong quá trình tham gia trò chơi, các đối tượng có

thể lựa chọn hạng mục an toàn, cũng có thể lựa chọn hạng mục với 50% xác suất

kiếm lời hoặc lựa chọn hạng mục rủi ro phải bồi thường tiền. Trong số các đối

tượng thí nghiệm, có một số đối tượng mang gen MAOA-L và một số đối tượng mang

gen MAOA-H.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, những đối tượng mang gen MAOA-L thường dễ dàng lựa

chọn hạng mục có tính rủi ro nhiều hơn so với những đối tượng mạng gen MAOA-H.

Kết quả nghiên cứu này trùng lặp với những nghiên cứu trước đó, tức là những

người mang

gen MAOA-L

thường hay thích mạo hiểm. Vì thế giới khoa học coi gen

MAOA-L là “gen dũng sỹ.”

Nhà khoa học Cary Friedman thuộc Học viện công nghệ California cho biết người

mang “gen dũng sỹ” thường có khuynh hướng

mạo hiểm

. Kết quả nghiên cứu cho thấy,

khi đối mặt với rủi ro, người mang “gen dũng sỹ” thường mưu trí và dũng cảm đưa

ra những lựa chọn hợp lý nhất./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *