Năm 2009, tổng doanh thu hợp nhất của toàn tập đoàn Sơn Hà là 1.017 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng. Năm 2010, tổng doanh thu dự kiến đạt 1.200 tỷ đổng với tổng lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng, hết quý 2/2010 ước doanh thu 550 tỷ đồng, đạt trên 40 tỷ lợi nhuận.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Chị Đoàn Châu Giang

Phòng Marketing

Tập đoàn Sơn Hà

Tel: 0983 909090

www.sonha.com.vn

www.sonhagroup.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *