*EVE:

Từ ngày 7/12/2011 đến 7/3/2012, CTCP Everpia Việt Nam (EVE) chỉ mua được 436.850 cổ phiếu EVE làm cổ phiếu quỹ trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua do không khớp được lệnh như mong muốn. Hiện EVE đã có 436.850 cổ phiếu quỹ.

*PNJ:

Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á (DAC) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu PNJ, qua đó giảm tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ từ 1.147.254 cổ phiếu, xuống còn 847.254 cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch từ 12/3 đến 20/3.

Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) lại đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ, qua đó tăng tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ từ 850.284 cổ phiếu, lên thành 1.150.284 cổ phiếu. Trước đó, từ 5/3 đến 6/3, DAS cũng đã mua xong 200.000 cổ phiếu PNJ đăng ký.

Được biết, cả hai tổ chức này đều có liên quan đến ông Bùi Việt, Thành viên HĐQT của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Ngoài ra, ông Bùi Việt cũng đang là Chủ tịch HĐQT của DAC, đồng thời là Tổng giám đốc của DAS.

*VFMVF1:

Kể từ ngày 6/3, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) chính thức không còn là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) khi đã bán 460.000 chứng chỉ quỹ VFMVF1, qua đó giảm lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ từ 5.430.005 chứng chỉ quỹ, tương đương 5,43%, xuống còn 4.790.005 chứng chỉ quỹ, tương đương 4,97% khối lượng đang lưu hành.

*MAFPF1:

CTCP Đầu tư Hà Việt (Hà Việt), cổ đông lớn của Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1), tiếp tục đăng ký bán 1,6 triệu chứng chỉ quỹ MAFPF1 đồng thời mua 100.000 chứng chỉ quỹ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó giảm lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ từ 2.169.420 chứng chỉ quỹ, tương đương 10,1%, xuống còn 699.420 chứng chỉ quỹ, tương đương 3,1% khối lượng đang lưu hành. Thời gian thực hiện giao dịch từ 12/3 đến 8/5.

Trước đó, từ 6/1 đến 6/3, Hà Việt đã bán 1,5 triệu chứng chỉ quỹ MAFPF1 mà không mua chứng chỉ quỹ nào trong tổng số 3,05 triệu chứng chỉ quỹ MAFPF1 đăng ký bán và 100.000 chứng chỉ quỹ đăng ký mua.

*GIL:

PXP VietNam Fund Limited, cổ đông lớn CTCP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL), đăng ký bán 111.500 cổ phiếu GIL để cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó giảm số lượng cổ phiếu GIL từ 687.500 cổ phiếu, tương đương 5,97%, xuống còn 576.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ 9/3 đến 9/5. Trước đó, từ 5/1 đến 5/3, PXP VietNam Fund Limited cũng đã đăng ký bán cùng lượng cổ phiếu nhưng không thành công.

Từ 24/2 đến 5/3, Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF), một cổ đông lớn khác của GIL, đã bán xong 1 triệu cổ phiếu mà chỉ mua 10.000 cổ phiếu GIL trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký bán và 100.000 cổ phiếu đăng ký mua, qua đó đã giảm lượng cổ phiếu GIL nắm giữ từ 1.672.210 cổ phiếu, tương đương 14,51%, xuống còn 682.210 cổ phiếu, tương đương 5,92%.

Vẫn muốn cơ cấu lại danh mục đầu tư, SSIVF tiếp tục đăng ký mua 99.000 cổ phiếu đồng thời bán toàn bộ 682.210 cổ phiếu GIL đang nắm giữ, để sau giao dịch, số cổ phiếu nắm giữ dự kiến sẽ từ 0 cổ phiếu đến 781.210 cổ phiếu, tương đương 6,77%.

*VSI:

Ông Chu Xuân Lăng, Phó tổng giám đốc CTCP Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (VSI),

đăng ký mua 20.000 cổ phiếu VSI để lĩnh cổ tức đồng thời tăng tỷ lệ nắm giữ lên 20.980 cổ phiếu từ 9/3 đến 9/5.

*SAV:

Vào ngày 5/3, Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF), cổ đông lớn của CTCP Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex (SAV), chỉ mua 7.520 cổ phiếu và đã bán 353.400 cổ phiếu SAV, qua đó giảm lượng cổ phiếu từ 1.226.660 cổ phiếu, tương đương 12,7%, xuống còn 880.780 cổ phiếu, tương đương 9,17%.

*ITC:

HĐQT CTCP Đầu tư kinh doanh nhà (ITC) đã quyết định chi trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%.

*PNC:

CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC – sàn HOSE) thông báo thay đổi thời gian tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 như sau: Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/3, ngày chốt danh sách cổ đông là 3/4 và thời gian thanh toán là 2/5.

*HAG:

Kể từ ngày 5/3, Deutsche Bank Trust Company Americas không còn là cổ đông lớn của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) khi đã bán 12.472.094 cổ phiếu HAG. Sau giao dịch, tổ chức này còn nắm giữ 11.852.281 cổ phiếu HAG, tương đương 2,54%.

*TNT:

Ông Trương Sơn Hiền, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tài Nguyên (TNT), đăng ký vừa mua vừa bán 400.000 cổ phiếu TNT để tái cơ cấu khoản đầu tư, qua đó vẫn giữ nguyên lượng cổ phiếu TNT sở hữu là 440.000 cổ phiếu, tương đương 5,18%. Thời gian thực hiện từ 9/3 đến 9/5.

*DIC:

CTCP Đầu tư và thương mại DIC (DIC) đã bị HOSE nhắc nhở về việc mua cổ phiếu quỹ vào ngày 21/2 với khối lượng đặt mua không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

*AGR:

Từ 1/2 đến 10/2,

ông Hà Huy Toàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Việt Nam (AGR), đã mua tới 1.000.600 cổ phiếu AGR trong khi chỉ đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, qua đó nâng lượng cổ phiếu từ 752.562 cổ phiếu, tương đương 0,355%, lên thành 1.753.162 cổ phiếu, tương đương 0,827%.

Còn từ 31/1 đến 10/2, bà Vũ Thị Thúy Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty, đã mua 100.000 cổ phiếu AGR, qua đó nâng lượng cổ phiếu sở hữu từ 434.554 cổ phiếu, tương đương 0,205%, lên thành 534.554 cổ phiếu, tương đương 0,252%.

*TMS:

PXP VietNam Fund Limited, cổ đông lớn CTCP Kho vận giao nhận Ngoại thương TP.HCM (TMS), đăng ký bán 205.000 cổ phiếu TMS để cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó giảm số lượng cổ phiếu SSC từ 1.118.337 cổ phiếu, tương đương 6,12%, xuống còn 913.337 cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ 9/3 đến 9/5. Trước đó, từ 5/1 đến 5/3, PXP VietNam Fund Limited cũng đã đăng ký bán cùng lượng cổ phiếu nhưng không thành công.

*ACB:

Từ 17/2 đến 28/2, bà Nguyễn Thị Hai, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), đã bán sạch toàn bộ 133.432 cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương 0,01%.

Cùng ngày, ông Nguyễn Bá Nghĩa, chồng của bà Hai, cũng đã bán hết tất cả 163.816 cổ phiếu đang sở hữu, tương đương 0,02%.

*TH1:

VOF Investment Limited, cổ đông lớn CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam (TH1), đăng ký bán 180.000 cổ phiếu TH1, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 751.666 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 6,24%, xuống còn 571.666 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 8/3 đến 7/5.

*CVN:

Từ 27/2 đến 1/3, bà Nguyễn Thị Hằng, đã bán hết toàn bộ 168.500 cổ phiếu CVN nắm giữ, tương đương 5,18%. Như vậy, bà Hằng đã không còn là cổ đông lớn của CTCP Vinam (CVN).

*PRC:

CTCP Tập đoàn Quốc tế ABC, cổ đông lớn CTCP Portserco (PRC), đăng ký mua 113.500 cổ phiếu đồng thời đăng ký bán 113.500 cổ phiếu PRC, qua đó giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 113.500 cổ phiếu, tương đương 9,63%. Thời gian thực hiện từ 8/3 đến 7/5.

*SDH:

Từ 4/1 đến 2/3, ông Vũ Văn Bẩy, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà (SDH), đã mua 220.100 cổ phiếu SDH trong tổng số 700.000 cổ phiếu đăng ký mua, do đó đã nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 78.388 cổ phiếu, tương đương 0,38%, lên thành 298.488 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,45%.

Theo

T.Tùng

ĐTCK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *