Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Trong nửa đầu năm nay, ngành thuế đã đôn đốc, thu hồi được 16.381 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 42,3% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày so với thời điểm 31/12/2018.

Tuy vậy, theo báo cáo vừa được

Tổng cục Thuế

cho biết ngày 15/7, tổng

nợ thuế

của toàn ngành đến 30/6 lên tới 83.389 tỷ đồng, tăng 7.061 tỷ đồng (+9,3%) so với thời điểm 31/12/2018.

[Ngân sách 6 tháng: Thặng dư nhưng đã xuất hiện khó khăn]

Cũng theo thống kê, sau 6 tháng đầu năm, số thu do ngành thuế quản lý đạt gần 598.000 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Trong số này,

thu nội địa

ước đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Số thu trên theo đánh giá đạt khá so với thực hiện cùng kỳ một số năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ. Có 50/63 địa phương tiến độ thu nội địa đạt trên 50% dự toán, trong đó có 44/63 địa phương đạt khá (trên 52%).

Thu từ

dầu thô

ước đạt 30.350 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 35.344 doanh nghiệp. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 20.546 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ 2018. Trong số trên, tăng thu là gần 5.692 tỷ đồng; giảm khấu trừ xấp xỉ 930 tỷ đồng và giảm lỗ là 13.924 tỷ đồng./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *