Ngày 07/06, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (

HNX

) đã tổ chức phiên

đấu thầu

trái phiếu chính phủ

do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Phiên đấu thầu có khối lượng gọi thầu là 2.000 tỷ đồng đối với trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và 3.000 tỷ đồng cho trái phiếu có kỳ hạn 5 năm.

Cụ thể đã có 10 thành viên tham gia dự thầu trái phiếu kỳ hạn 3 năm,  khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.400 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,45%-11,15%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm với

lãi suất

trúng thầu 9,5%/năm .

Đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 3.160 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,38%-12%/năm. Kết quả, huy động thành công 960 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,68%/năm.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *